De arbeten vi kan stå till tjänst med är:
• Formverktyg • Bearbetningfixturer Bild1 Bild2 Bild3
• Pressgjutningsverktyg • Legobearbetning
• Klippverktyg • Allmän mekanisk bearbetning
• Bockverktyg • Sänk och trådgnistning
• Kokiller • Prototyp framtagning
• Mätfixturer Bild1 Bild2 • Service av verktyg
• Reparation av verktyg • Ombyggnationer
• Legobearbetning 


Till hårdhetsprovare:

Vi tillhandahåller certifierade testblock, diamanter och intryckskroppar. 
Volvo - En av våra kunder
Eon - En av våra kunder
Segerströms - En av våra kunder
Krumelur - En av våra kunder
Krumelur - En av våra kunder